Er - Erbaş

Terhis Mahiyetinde İzin Ne Demek?

Askerlik hizmeti boyunca er ve erbaşların belirli bir kanuni izinleri bulunuyor. Bu izinler;
dağıtım izni, memleket izni ve terhis mahiyetinde izin olarak üçe ayrılıyor. Kanuni izinlerin
dışında birtakım zorunluluklar sebebiyle kullanılan izinler de bulunuyor. Bunlar: çeşitli
sınavlar, sağlık durumları, doğum ve vefat durumları, er ve erbaşın ailesinin doğal afetlerden
zarar görmesi, radyoaktif ışınlarla çalışılması, er ve erbaşın üstün başarı göstermesi gibi
durumlarda verilen izinler olarak sayılabilir.

Er ve erbaşların kanuni izinleri ve bunlara ek olan diğer izinleri, süreleri ve şartlarıyla birlikte
yasal haklarında açıkça belirtilir.
Askerlik yükümlüleri kimi zaman kanuni izinlerinin tamamını kullanmayabilir. Bu durumda
askerler, kullanmadıkları kanuni izin süreleri hesaplanarak o süre kadar erken terhis
olabilirler. Ancak dikkat edilmelidir ki terhis mahiyetinde izinli olan kişi terhis edilmiş
sayılmaz, izinli sayılır. İhtiyaç durumlarında tekrar çağrılırsa birliğine dönmekle yükümlüdür.
Terhis mahiyetinde izinli olarak ayrılanların terhis tarihi geldiğinde askerlik hizmetleri
tamamlamış olur ve tekrar birliklerine gitmeleri gerekmez.

Etiketler

İlgili Makaleler

5 thoughts on “Terhis Mahiyetinde İzin Ne Demek?”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir